Ambulancezorg lever je niet alleen, maar samen

Ambulancezorg is teamwork. Op de auto tussen ambulancechauffeur en ambulanceverpleegkundige, maar ook met de Meldkamer Ambulancezorg. Het is teamwork samen met de huisartsen en de Centrale Huisartsendienst Drenthe, maar soms ook met huisartsen in Friesland, met de Thuiszorg, met de GGZ.

Bij ernstige zaken samen met het Mobiel Medisch Team van het UMCG. En heel erg vaak samen met het regionale ziekenhuis. Want dat is meestal de plaats van bestemming wanneer er ergens een melding vandaan komt en de ambulance uitrukt. In het jargon hebben we het niet over samenwerking, maar over ketenzorg. Sterk met elkaar verbonden schakels.
UMCG Ambulancezorg denkt in zorgketens en maakt zich sterk voor deze manier van samenwerking en afstemming. Altijd vanuit het belang van de patiënt, zijn/haar recht op de beste zorg op iedere plaats en ieder moment van de dag.

UMCG Ambulancezorg maakt bijvoorbeeld deel uit van het ROAZ, het Regionaal Overleg Acute Zorgverlening. In het ROAZ zitten ketenpartners van de acute zorg uit de regio, van huisarts en GGZ tot ziekenhuizen. Het ROAZ wordt ondersteund vanuit het Regionaal Traumacentrum. Voor Noord-Nederland is dat het UMCG. Het doel is om afspraken te maken over samenwerking binnen de acute zorg waarbij de patiënt sneller op de juiste plaats komt. De patiënt staat ook hier voorop!