Zorg voor u

Ambulancezorg is teamwerk. Achter de ambulance staat een heel team goed op elkaar ingespeelde, doortastende professionals.

- Wie zijn deze professionals?

- Wat doen zij?

- Wat hebben ze tot hun beschikking?

- En hoe zorgt UMCG Ambulancezorg ervoor dat ze hun werk zo goed mogelijk kunnen doen?

….van en voor iedereen


Ons motto is: ambulancezorg voor iedereen.

UMCG Ambulancezorg is hierbij voortdurend en actief op zoek naar nieuwe, nóg betere oplossingen. Wij zijn altijd bereid te investeren in innovatie. In zorgondersteunende technologie en ergonomie, in de efficiency van de organisatie en in samenwerking. En zeker ook in onze mensen. Zij verlenen zorg. Hoe beter zij (kunnen) functioneren, hoe prettiger zij zich voelen in hun werk, hoe groter hun deskundigheid, des te hoger de kwaliteit van de ambulancezorg. Voor iedereen.