Psycholance

Sinds augustus 2017 heeft UMCG Ambulancezorg een Psycholance in het wagenpark van Drenthe toegevoegd. In deze Psycholance rijdt een GGZ verpleegkundige en een ambulancechauffeur om mensen met verward gedrag hulp te bieden. Deze mensen verdienen een aanpak die is toegesneden op hun zorgvraag. Met de komst van de Psycholance kan de GGZ verpleegkundige de patiënt ter plekke triëren om zo het directe vervolg te bepalen.

Het unieke van de Psycholance in Drenthe is dat het de eerste psycholance is voor een gehele provincie. Het heeft als standplaats Assen. Onze focus is om de mensen met verward gedrag op een humane manier te vervoeren en de zorg te bieden die het beste bij hen past. De GGZ verpleegkundige van de Psycholance werkt nauw samen met de mensen op de spoedpoli in Assen die sinds mei 2017 haar deuren heeft geopend om mensen met verward gedrag op te vangen. De Psycholance wordt daar waar passend ook ingezet voor interklinisch vervoer (tussen instellingen).

De komst van de Psycholance was niet mogelijk geweest zonder een goede samenwerking tussen UMCG Ambulancezorg, GGZ Drenthe, gemeente Assen, politie en meldkamer. Ook andere ketenpartners zijn betrokken zoals de GGD en verslavingszorg etc. Een bijzonder project met een mooie samenwerking.