Partners

080912_axira_logo_zonder 080912_ambuzorgfrl_logo 080912_mknn_logo 0809_ambuzorgned_logo


 

Axira

080912_axira_logo_zonder

Samenwerking binnen de ambulancezorg is belangrijk om het beste resultaat te bereiken. Samenwerking niet alleen tussen de mensen op de ambulance, maar ook tussen organisaties binnen de ambulancezorg. UMCG Ambulancezorg heeft samenwerking hoog in het vaandel staan en neemt waar dat meerwaarde heeft voor de zorgverlening of de bedrijfsvoering ook vaak mede het initiatief tot samenwerking.

UMCG Ambulancezorg is mede-initiatiefnemer van de coöperatie Axira, vernieuwing in ambulancezorg. Een coöperatie van zelfstandige regionale organisaties voor ambulancezorg waarbij inmiddels al zes organisaties zijn aangesloten. Vanuit de gedachte dat samenwerken loont, wordt geïnvesteerd in nieuwe technologie, worden nieuwe zorgvormen ontwikkeld, opleidingen opgezet en wordt gezamenlijk ingekocht.
Website van Axira
 

Meldkamer Noord Nederland

080912_mknn_logoDe Meldkamer Noord-Nederland is een belangrijke schakel in de spoedeisende medische zorgverlening in de drie Noordelijke provincies, dus ook voor UMCG Ambulancezorg. UMCG Ambulancezorg is samen met de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân en de RAV Groningen partner in de gezamenlijke Meldkamer Ambulancezorg in Drachten, één van de grootsten van Nederland, zeker waar het gaat om het werkgebied.

De Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland organiseert, coördineert en begeleidt de ambulancezorg in een gebied dat begint boven het eiland Schiermonnikoog en eindigt onder de Drentse stad Meppel. De meldkamer Ambulancezorg is samen met de meldkamers van de noordelijke politie en de noordelijke brandweerregio’s gevestigd in het Friese Drachten.
Website van de Meldkamer Noord-Nederland

Ambulancezorg Nederland

0809_ambuzorgned_logo

Ambulancezorg Nederland is de brancheorganisatie voor alle Nederlandse ambulancediensten. Zij behartigt de belangen van de ambulanceorganisaties bij de landelijke politiek, doet onderzoek en verzamelt gegevens.

Website van Ambulancezorg Nederland