Over ons

UMCG Ambulancezorg is een organisatie van en voor mensen. De organisatie stemt haar beleid en prioriteiten af op de wensen en de verwachtingen van de samenleving. De organisatie is zo ingericht dat ze zo adequaat mogelijk kan werken en zo goed mogelijke zorg kan leveren. UMCG Ambulancezorg is in Drenthe een 100% dochter van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In Friesland is UMCG Ambulancezorg ook gelieerd aan de Antonius Zorggroep. In de bedrijfsvoering is de organisatie zelfstandig.

Onze missie


UMCG Ambulancezorg staat bekend als toonaangevend aanbieder van ambulancezorg in Drenthe en een deel van Friesland. We zorgen er samen met  ketenpartners voor dat iedereen, altijd en overal de beste zorg krijgt. We zijn hierin toonaangevend en vernieuwend en stellen de patiënt centraal. Door voortdurend te investeren in de kwaliteit van mensen, materiaal, werkprocessen en samenwerking, organiseert UMCG Ambulancezorg optimale zorg rond de patiënt; nu en in de toekomst.

Onze uitgangspunten zijn:

• de geleverde zorg moet zo goed mogelijk voldoen aan de behoefte van de zorgvrager (Zorg op Maat);
• de geleverde zorg moet zoveel mogelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven van de zorgvrager;
• gezondheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de patiënt en de zorgverlener;
• het beschikbare budget wordt zo efficiënt mogelijk omgezet in zorg.