Ons werk

 Ambulancezorg voor iedereen


Goede ambulancezorg is méér dan snelle, goed uitgeruste ambulances en snel en doortastend handelen bij een ongeluk of een noodgeval. Goede ambulancezorg is: ervoor zorgen dat iedereen in en rond de hulpverlening optimaal kan werken en presteren. Dat alles tot in de puntjes is georganiseerd. Dat elke samenwerking perfect verloopt. Op de ambulance, achter de schermen en met alle partners. In het belang van iedereen…..de patiënt voorop. 

De zeven rechten van de zorgcliënt


UMCG Ambulancezorg onderschrijft de visie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de cliënt centraal staat in de zorg.

Het ministerie heeft dat samengevat in zeven rechten:

1. Het recht op beschikbare en bereikbare zorg
2. Het recht op keuze en keuze-informatie
3. Het recht op kwaliteit en veiligheid
4. Het recht op informatie, toestemming, dossiervorming en privacy
5. Het recht op afstemming tussen zorgverleners
6. Het recht op een effectieve, laagdrempelige klacht- en geschillenregeling
7. Het recht op medezeggenschap en goed bestuur

Patiënt Tevredenheids Onderzoek

Wij hechten veel waarde aan uw mening en uw ervaringen met betrekking tot het ambulancevervoer/ het contact met onze ambulancedienst. Naar aanleiding van een ambulancerit heeft u een brief gekregen met een vragenformulier. Dit vragenformulier kunt u hieronder ook online invullen.

Klik op de knop van voor het formulier dat op u van toepassing is:
A-vervoer (spoed) of B-vervoer (besteld vervoer).

                             

Het invullen van de vragenlijst neemt maximaal 5 minuten in beslag en mag ook door uw familie of begeleider worden ingevuld. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor intern onderzoek gebruikt.

Alvast hartelijk dank!

 

Axira