De meldkamer

Alles zo efficiënt mogelijk...

Bij ambulance komt het soms aan op minuten, op seconden, opsnel kunnen handelen. Daarom weet iedereen precies wat zijn of haar taak is. Van meldkamercentralist en ambulancechauffeur tot ambulanceverpleegkundige

De centralist

Op de Meldkamer Ambulancezorg (112) zit de centralist. De centralist is een sleutelfiguur met een uitgebreide verpleegkundige ervaring. Hij of zij staat de bellers te woord en moet zo snel mogelijk bepalen welke inzet van mensen en voertuigen nodig is. Vaak zijn bellers in paniek. De centralist moet ervoor zorgen om zo kalm en zo snel mogelijk de noodzakelijke informatie te verzamelen, te analyseren en door te spelen naar het team op de ambulancde of het Mobiel Medisch Team in de helikopter. Centralisten behandelen ook de aanvragen voor het planbare ambulancevervoer. Er zijn naast de verpleegkundige centralisten ook niet-verpleegkundige centralisten.