Klachtenregeling

UMCG Ambulancezorg streeft er naar iedereen, overal en altijd de beste zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat onze hulpverlening niet aan uw verwachtingen heeft voldaan. Wij stellen het op prijs als u dit bij ons meldt, zodat we kunnen zoeken naar een goede oplossing. Daarnaast helpt uw klacht de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.  

Behandeling van uw klacht
Om uw klacht naar tevredenheid af te handelen, hebben wij een klachtenregeling. Onze klachtenfunctionaris neemt de door u ingediende klacht in behandeling en houdt u op de hoogte van de voortgang. De klachtenfunctionaris doet een onderzoek en vraagt binnen en zo nodig buiten de organisatie alle relevante informatie op. Vervolgens overlegt hij/zij met u en de medewerkers die betrokken zijn. Uiteindelijk volgt er terugkoppeling naar u.

U kunt uw klacht of vraag naar aanleiding van de hulpverlening richten aan onze  klachtenfunctionaris via ons klachtenformulier

Om uw klacht/vraag goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens nodig:

  • uw naam
  • uw adres en woonplaats
  • uw telefoonnummer
  • uw email-adres
  • een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het voorval en de datum.

 

Klachtencommissie UMCG Ambulancezorg
Vriezerweg 10
9482 TB Tynaarlo
T 0592-312000
F 0592-311555
E info@umcgambulancezorg.nl
Klik HIER voor het klachtenformulier

Geschillencommissie
UMCG Ambulancezorg doet haar best om uw klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Mocht u toch niet tevreden zijn over de uitkomst hiervan, dan kunt u (of iemand namens u) zich wenden tot de Geschillencommissie Ambulancezorg. Op de website van de geschillencommissie vindt u alle informatie over het soort klachten dat aanmerking komt voor behandeling door de geschillencommissie en wat daarbij de procedures en voorwaarden zijn.

Klik HIER voor de website van de Geschillencommissie.