Hulp wordt geboden

Behandelen of vervoeren?


Bij aankomst bij de patiënt of de calamiteit gaat de ambulancebemanning de patiënt direct onderzoeken. Het is niet altijd noodzakelijk dat de patiënt/ het slachtoffer naar het ziekenhuis wordt gebracht. De ambulanceverpleegkundige geeft dan uitleg, belt eventueel een huisarts en zorgt ervoor dat de patiënt/ het slachtoffer vertrouwd thuis kan blijven of verzorgd wordt. Soms is het echter belangrijk om een patiënt eerst in een stabiele situatie te brengen voordat hij/ zij naar het ziekenhuis kan worden vervoerd. Ook tijdens het vervoer kan de behandeling worden voortgezet. Het ambulanceteam waarschuwt het ziekenhuis.  

De Solo-ambulance

In een aantal gevallen kan de centralist van de Meldkamer Ambulancezorg ook besluiten om een zogenaamde 'Solo-ambulance' te sturen voor het verlenen van medische zorg. Een Solo-ambulance is een voertuig - een auto of een motor-  bestuurd door een zeer ervaren ambulanceverpleegkundige die zelfstandig zorg kan leveren. Het voertuig heeft vrijwel alles aan boord wat ook in een gewone ambulance te vinden is. De Solo-ambulance wordt vaak ingezet wanneer wordt ingeschat dat wel medische zorg noodzakelijk is, maar niet direct vervoer naar een ziekenhuis of huisartsenpost. De Solo-ambulance wordt verder ingezet ter ondersteuning van ambulanceteams bij bijvoorbeeld een reanimatie. 

In het ziekenhuis


In het ziekenhuis wordt de patiënt overgedragen aan de artsen en de verpleegkundigen van de afdeling Spoedeisende Hulp. Zij krijgen zoveel mogelijk informatie van het ambulanceteam, bijvoorbeeld over de toestand waarin de patiënt is aangetroffen, wat het ambulanceteam al heeft gedaan, medicijnen die zijn toegediend.
Als de artsen en de verpleegkundigen de zorg voor de patiënt/ het slachtoffer hebben overgenomen, vult het ambulanceteam de rapportageformulieren in. Medicijnen en verbandmiddelen worden weer aangevuld en de ambulance is weer inzetbaar voor de volgende melding.