De ambulance bij u in de buurt

Een ambulance moet in 95 % van de spoedgevallen binnen een kwartier ter plaatse zijn. Daarom is in iedere regio een netwerk van ambulanceposten gebouwd. Soms alleen als ambulancepost, soms in combinatie met andere hulpverleningsdiensten. Vaak aan de rand van een dorp of op een centrale plaats, bij een kruising of rotonde.

                            

UMCG Ambulancezorg heeft 12 ambulanceposten in Drenthe. In Friesland hebben we er 11, waarvan 3 op de Waddeneilanden. Andere ambulanceposten in Friesland zijn van Kijlstra ambulancegroep Fryslân, met wie we in coöperatie de RAV Fryslân vormen.

Bij de bouw van nieuwe ambulanceposten houdt UMCG Ambulancezorg in bijzondere mate rekening met het milieu en het energiegebruik van de nieuwe gebouwen. Duurzaam bouwen is bij ons geen vraag of luxe, het is een houding.