Ambulance biketeam voor grote evenementen

Ze zijn vlug als water. Hoppen stoepje op, trapje af. Bij spoed een snerpend fluitje in de mond. Gespierde benen boven glimmende pedalen, aan de bagagedragers koffers met alle benodigde medische apparatuur: het ambulance biketeam van onze ambulancezorg. Ze zijn overal waar hun inzet gewenst is. Vooral bij grote evenementen. Op de vaste wal in de nauwe straatjes van de elf Friese steden en de toeristische evenementen in Drenthe, maar ook op de eilanden Terschelling, Vlieland, Schiermonnikoog. Zoals tijdens het Oerol festival of de Sneekweek, tijdens de Drentse Rijwielvierdaagse, de TT-week of de grote jaarlijkse festivals in het centrum van Emmen.

Eisen van de overheid
De eisen die overheden stellen voordat ze vergunning geven voor grote evenementen, worden steeds hoger. Ook wat de aanwezigheid van medische zorg betreft. Steeds vaker wordt de aanwezigheid geëist van professioneel ambulancepersoneel.

Zichtbare veiligheid
Inmiddels is gebleken dat de ambulance biketeams niet alleen effectief zijn bij de hulpverlening, maar ook bijdragen aan het gevoel van veiligheid van bezoekers bij evenementen. Ze zijn veel mobieler, zijn daardoor ook vaker zichtbaar en in de beleving meer aanwezig voor het publiek. Vanaf de fiets hebben de bikers ook veel gemakkelijker contact met mensen dan vanuit een auto of lopend. En er is nog iets: het biketeam sluit ook goed aan bij wat wij zijn: een sportief bedrijf met gezonde medewerkers.

Dat gekozen is voor teams van twee mensen die met hun ambulancebikes op pad gaan, in plaats van alleen een ambulanceverpleegkundige zoals in andere regio’s, is heel bewust. Het sluit precies aan bij de dagelijkse praktijk op de ambulance waar je ook in een team van twee werkt. En bovendien, het is veiliger dan alleen op pad in grote mensenmassa’s.