Klijnsma bezoekt Spoedpoli en neemt een kijkje in de Psycholance | 11-07-2018

Afgelopen dinsdag brachten Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning, Henk Jumelet, gedeputeerde van de provincie Drenthe en Karel Loohuis, burgemeester van Hoogeveen een bezoek aan de ketenpartners die nauw samenwerken in het kader van opvang voor personen met verward gedrag.

De Spoedpoli van de GGZ is er voor mensen met verward gedrag die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Het gaat dan om mensen die erg ontremd of emotioneel ontregeld zijn en overlast veroorzaken.
De Psycholance is ambulancevervoer speciaal voor mensen met verward gedrag en psychische problemen.
De drie genodigden zijn onder de indruk van de Drentse aanpak. “Door deze menselijke en goed
doordachte werkwijze kan er in crisissituaties snel de juiste zorg worden geboden”, aldus Jetta
Klijnsma.

Axira