Kalibratieweek voor Drentse en Friese ambulances | 06-11-2017

De kalibratieweek is elk jaar in het begin van november. Het is dan een komen en gaan van ambulances die via een lopende band principe gecontroleerd worden. Leveranciers van de medische apparatuur op de ambulance controleren deze op de werking en geven van elk instrument een rapportage af. Daarnaast wordt de software van navigatie en tablets geüpdatet en worden sommige materialen vervangen of toe gevoegd.

Omdat sirenes elk jaar een aantal decibel aan geluidsniveau verliezen, wordt elke sirene door middel van een geijkte decibelmeter getoetst aan de voorschriften.  Aan het einde van alle inspecties en aanpassingen, gaan zij de checklist nog langs om dubbel te controleren of er niets over het hoofd gezien is. Daarna gaat de ambulance de dienst weer in. De kalibratieweek vindt in nauwe samenwerking met de Meldkamer Noord Nederland plaats zodat de beschikbaarheid en spreiding van ambulances in Drenthe en Friesland steeds op het goede niveau blijven.

 

Axira