Unieke samenwerking tussen UMCG Ambulancezorg en WZA | 12-09-2017

“Uniek”, zo noemt bestuurder Tjerk Hiddes van UMCG Ambulancezorg de overeenkomst met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. “In Noord-Nederland zijn het WZA en UMCG Ambulancezorg de eersten die op deze manier vanuit de acute keten gaan samenwerken.” De samenwerking bestaat er onder meer uit dat beide organisaties personeel gaan uitwisselen in het kader van loopbaanontwikkeling, re-integratie en stage. Ook willen zij hun medewerkers de mogelijkheid bieden om breder opgeleid te worden voor bijvoorbeeld de Spoedeisende hulp én de ambulancedienst. Na diplomering krijgen de medewerkers een 50-50% arbeidsovereenkomst.

“Een goede zaak”, vindt ook bestuursvoorzitter Boudewijn Ponsioen van het WZA. “Dit bevestigt de plek van het WZA in de acute-zorgketen, en geeft blijk van een vooruitstrevend personeelsbeleid. Het voordeel voor de patiënt is een kwaliteitsverbetering door het laten aansluiten en delen van kennis.” Volgens beide bestuurders is het belangrijk om te komen tot een uitgebalanceerd beleid waarin meer gedacht wordt vanuit de keten dan vanuit de schakels. Dit heeft alles te maken met de personele problemen waar de acute zorg mee kampt. “Door samenwerkingen als deze kunnen we nieuwe medewerkers een breed pakket aan uitdagingen bieden en jonge mensen interesseren voor een baan in de acute zorg.”

Nu de intentieverklaring is ondertekend, worden de afspraken de komende maanden verder uitgewerkt. Het streven is dat de samenwerking op 1 januari 2018 ingaat.

Axira