Samenwerkingscontract ambulancehelikopter getekend | 19-08-2016

- Samen werken aan ambulancezorg vanaf de Waddeneilanden via de lucht -
RAV Fryslân en ANWB Medical Air Assistance (MAA) tekenen samenwerkingscontract ambulancehelikopter   

RAV Fryslân heeft de aanbesteding voor het inhuren van een helikopter en bijbehorende piloten officieel gegund aan ANWB Medical Air Assistance (MAA). Op het hoofdkantoor van de ANWB in  Den Haag is vanmiddag het benodigde contract getekend. Het gaat om een contract met de duur van vijf jaar.


Ondertekening in Den Haag
van links naar rechts: Frits van Bruggen hoofddirecteur ANWB, Sietze Kijlstra en Tjerk Hiddes bestuurders RAV Fryslân

De samenwerking met ANWB Medical Air Assistance maakt het RAV Fryslân mogelijk om rond november aanstaande te starten met een eigen helikoptervoorziening die patiënten met spoed vanaf de Waddeneilanden naar een ziekenhuis aan de vaste wal kan vervoeren.

De keuze voor MAA heeft te maken met de goede resultaten die zij behaald heeft in het aanbestedingsproces. ANWB Medical Air Assistance is een zelfstandig dochterbedrijf van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. Met meer dan 4.200 inzetten per jaar is zij dé medisch helikopteroperator van Nederland. Naar verwachting gaat het jaarlijks om zo’n 300 vluchten. Uitvalsbasis is Vliegbasis Leeuwarden. Als helikoptertype is gekozen voor de Airbus H 145 (voorheen de EC 145). Ook is er een reservehelikopter, om de continuïteit van ambulancezorg vanaf de Waddeneilanden altijd te waarborgen. 

Achtergrondinformatie
Nadat Defensie in 2014 aankondigde in 2015 te stoppen met het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden, wordt er vanuit RAV Fryslân (de vergunninghouder voor ambulancezorg in Friesland) gewerkt aan een alternatief: het in de lucht brengen van een eigen ambulancehelikopter. Tot het operationeel zijn van die helikopter, wordt het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden tijdelijk verzorgd door de Kustwacht.  
Vorig jaar was het nodige te doen rondom de oorspronkelijke aanbesteding. Dit als gevolg van een kort geding door een van de inschrijvers. Die aanbesteding is afgebroken. De rechter stelde  RAV Fryslân  in het gelijk ten aanzien van het afbreken van die aanbesteding en het opstarten van een nieuwe. Hoewel er rondom het opstarten van de nieuwe aanbesteding  nog een hoger beroep loopt, gaf de rechter te kennen dat de nieuwe aanbesteding gewoon doorgang kan vinden. Deze nieuwe aanbesteding is zorgvuldig en soepel verlopen. Tegen de beslissing om aan ANWB Medical  Air Assistance te gunnen zijn geen kort gedingen binnengekomen.

Axira