Onderzoek cliëntervaringen ambulancezorg | 21-07-2016

Patiënten die in de maanden augustus of september ambulancezorg hebben ontvangen, kunnen in oktober worden gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek om de ambulancezorg te verbeteren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het NIVEL, ook  namens UMCG Ambulancezorg.  Meetorganisatie DESAN verzamelt de gegevens voor het NIVEL. Patiënten ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de ervaringen met de verleende ambulancezorg. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.  Mocht u echter niet willen deelnemen aan het onderzoek en woonachtig zijn of verblijven in het verzorgingsgebied van UMCG Ambulancezorg (Drenthe en Friesland), dan kunt u dit doorgeven aan mevrouw Holt via mailadres H.Holt@rav.nl. Uw adresgegevens worden dan niet gebruikt en u ontvangt geen uitnodiging voor het onderzoek. Ook voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact met mevrouw Holt opnemen.